Nästa artikel

  • "Autismen måste inte synas utåt. Det är viktigt att samhället är medvetet om detta för att de med autism ska kunna få rätt hjälp och stöd", säger Anna-Maria Olofsgård.

Premium Depression, utmattning och sjukskrivning. Anna-Maria Olofsgård hann fylla 43 år innan hon fick en förklaring till sina svårigheter och sitt lidande – högfungerande autism. Special Nest har intervjuat henne om vägen fram till diagnosen, vikten av bildstöd i hemmet och förkärleken för att gå på samma konsert flera gånger.

När Special Nest pratar med 43-åriga Anna-Maria Olofsgård i telefon i början på september har det gått drygt två månader sedan hon fick sin högfungerande autism-diagnos på pappret. Vägen dit har varit lång och kantad av sociala missförstånd, svårtydd ojämnhet i vardagen, flera depressioner, utmattningssyndrom, sjukskrivningar och, inte minst, tvivel – eftersom hon inom vården har mötts av skepsis och fått kämpa sig till en utredning. – Välvårdad, välutbildad, väl, vä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons