Nästa artikel

Sociala relationer är ett kunskapsområde som alla lärare och pedagoger i skolan behöver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Det är inte ovanlig att elever med npf-diagnoser är en grupp av elever som upplever utanförskap i skolan. Särskilt viktigt är kunskap om elevers sociala relationer i fritidshemmet där en betydande del av uppdraget består av att skapa förutsättningar för och arbeta med elevers relationer. Special Nest har bjudit in forskarna Helene Elvstrand och Lina Lago som också är författare till boken ”Sociala relationer i fritidshem”. I en kortfattad inspirationsföreläsning delar Helene och Lina med sig av forskning och erfarenheter i ämnet.

När: torsdagen den 7 april 2022, klockan 19.00, - 20.15 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig främst till rektorer, elevhälsopersonal, lärare inom grundskolan och fritidshem men alla som är intresserade är välkomna.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 6 april 2022.

Annons