Nästa artikel

Ett par dagar till finns möjlighet att nominera en person eller en verksamhet som motverkar fördomar kring psykisk ohälsa.

Psykiatrifonden delar, med start 2013, varje år ut ett pris till en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkat eller motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse.

Priset kan delas ut till en enskild person, flera personer eller en verksamhet.

Insatser som kan lyftas fram är att till exempel att den nominerade:

• Ändrat synen på psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa.

• Ökat förståelsen för hur det är att leva med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder eller vara närstående.

• Skapat opinion genom debatter, tidningar radio eller TV.

• Berört människor med ett personligt tilltal i massmedia eller på nätet.

• Med sitt eget liv visat på möjligheter.

• Genom personliga berättelser gett nya perspektiv.

• Med sin verksamhet visat att psykisk ohälsa går att hantera, övervinna,leva med psykiska besvär.

• Genom utbildning och undervisning minskat fördomar.

• Genom initiativ, utvecklingsarbete, innovationer förändrat inställning till psykisk ohälsa i en stor eller liten del av samhället.

 

Nomineringarna ska vara inne senast 28 januari 2016.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons