Nästa artikel

Organisationen Rädda Barnen har utvecklat ett vägledande material – ”Första hjälpen vid oro för ett barn ” – som ska ge fler vuxna stöd kring hur de kan hjälpa barn som far illa.

Bakgrunden till initiativet är att Rädda Barnen har gjort en undersökning som visar att var fjärde vuxen känner oro för att barn i deras närhet far illa. Av dessa är det ungefär hälften som misstänker att barnet inte tas om hand på ett bra sätt och närmare 30 procent som misstänker att barnet varit utsatt för eller bevittnat våld i hemmet. Bland personerna som har känt oro är det sju av tio som har agerat för att hjälpa barnet, exempelvis genom att tala med barnet eller vårdnadshavarna. Samtidigt, visar undersökningen, är det vanligt att personerna inte agerar för att hjälpa barnet med anledning av en osäkerhet kring om oron är befogad eller vad man ska göra.

– Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Förlita dig inte på att någon annan ska fråga. Är du osäker så ring socialtjänsten för råd. Vi har inte råd att missa så många barn som vi gör idag, säger Karin Blomgren, socionom på Rädda Barnen som har varit med och tagit fram skriften, enligt ett pressmeddelande.

Länk till "Första hjälpen vid oro för ett barn": https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/z2vfwcoztjunbq7n1ng8.pdf

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons