Nästa artikel

Cogmed kan tillfälligt förbättra arbetsminnet, men ger minimal till ingen långtidseffekt, enligt en ny studie från Australien.

Australiska forskare har undersökt huruvida arbetsminnesträningsprogrammet Cogmed är effektivt för lågstadieelever, och kommit fram till att det ger minimal till ingen effekt. Därför, menar forskarna, bör det inte rekommenderas som populationsintervention för arbetsminnesträning.

Studien pågick i knappt tre år och 1723 stycken 6–7-åringar deltog.

”Arbetsminnesträningsprogram som Cogmed kan tillfälligt förbättra det visuospatiala korttidsminnet. Men med tanke på förlusten av klassrumstid, kostnaden för programmet och brist på varaktig nytta, kan vi inte rekommendera populationsbaserad leverans av Cogmed” skriver forskarna i Jama Pediatrics.

Läs mer här

Annons