Nästa artikel

Strax innan jul disputerade psykologen Eric Zander från KIND med sin avhandling om standardiserade metoder som stöd vid diagnostisering av autismspektrumtillstånd.

I sin avhandling har Eric Zander framför allt tittat på hur objektiva och tillförlitliga verktygen, som används vid diagnostisering av autism, faktiskt är.

Trots risken att bedömare kan låta testresultat styra hela diagnostiseringen visar resultaten att fördelarna väger tyngre. De diagnostiska verktygen har visat sig vara väldigt objektiva oavsett vem som genomför testerna och det finns ett stort underlag att jämföra resultat mot. Eric Zander har även undersökt möjliga effekter av införandet av kriteriet funktionsnedsättning, som infördes i senaste version av DSM. Graden av funktionsnedsättning är svårare att definiera än vanliga symptom och var gränsen sätts kan ha stor inverkan på om ett barn diagnostiseras eller inte.

Annons