Nästa artikel

Patienter som behandlas med elektrokonvulsiv behandling, ECT, upplever att de får försämrad minnesfunktion. Än har ingen forskningsstudie kunnat bekräfta detta. Men nu ska minnesfunktionen hos dessa patienter följas upp ordentligt.

Varje år behandlas fler än 3500 personer i Sverige med elektrokonvulsiv behandling, ECT, de flesta på grund av djup depression. 75 procent av patienterna blir mycket förbättrade eller helt återställda av behandlingen. En femtedel av patienterna upplever dock ett försämrat minne direkt efter avslutad ECT-behandling.

Enligt Carl Johan Ekman, medicinskt ansvarig överläkare vid Mottagning för hjärnstimulering, har forskningsstudier däremot inte kunnat visa att ECT ger bestående minnesstörning. Det finns alltså en skillnad mellan kliniska forskningsresultat och vissa patienters upplevelser.

Socialstyrelsen har nu släppt en rapport som betonar vikten av att följa upp minnesfunktion hos patienter som behandlats med ECT.

Läs mer här

Kategorier: 
Landsting
Annons