Nästa artikel

Ny forskning har kopplat den tunna luften vid högre höjder till ökad förekomst av depression och självmord. Men en ny studie från University of Utah visar att prevalensen av adhd minskar väsentligt ju högre upp i luften man kommer.

I Utah, USA, har forskare gjort en analys av uppgifter från två nationella hälsoundersökningar korrelerade med den genomsnittliga höjden över havet. Utah är beläget cirka 1860 meter över havet. Det visade sig att antalet personer med adhd är 50 procent färre än i de amerikanska stater som ligger mer i nivå med havet. I Salt Lake City, vars höjd är drygt 1310 m ö.h, är siffran cirka 38 procent lägre än i de stater som ligger närmare havsnivån.

Forskarna tror att en möjlig orsak till detta är att man producerar mer dopamin som en reaktion på att man andas luft med mindre syre, som är fallet vid höga höjder. Minskade dopaminnivåer är associerade med adhd. Men det finns andra möjliga orsaker till skillnaderna, exempelvis regionala skillnader i hur man ställer diagnosen.

Minskningen av adhd vid högre höjder betyder inte människor måste börja flytta till bergen, enligt forskarna. Men forskningsresultaten har potentiella konsekvenser för behandling av adhd.

– Föräldrar eller patienter kanske vill ta denna information till sina vårdgivare att diskutera behandling och medicinering med dem, säger Perry F. Renshaw, professor i psykiatri och medförfattare till studien.

Annons