Nästa artikel

"Delaktighet för alla? Utbildningsvägar för unga med funktionsnedsättningar" är ett projekt som ska identifiera framgångsfaktorer för döva ungdomar med adhd.

Professor Sangeeta Bagga-Gupta vid Örebro universitet leder det fyraåriga projektet som fått 7,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

– Det är väl känt att unga med funktionsnedsättningar i mindre grad har arbete eller går på högre utbildning. I en FN-rapport från i år fanns oroande uppgifter om en 100-procentig ökning av arbetslösheten sedan 2008 och en dramatisk ökning av självmord bland personer med funktionshinder i Sverige. Vi vill ge en nyanserad och detaljrik bild av hur ungdomarnas väg in i vuxenlivet har utvecklats, säger Sangeeta Bagga-Gupta i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Projektet har tre delar. Det första är en kartläggning av hur många döva barn och unga det finns i Sverige, och hur många som har adhd. För de döva barnen samlas också in uppgifter om de har cochleaimplantat och i vilken typ av skola de går.

Den andra delen är en fallstudie där forskarna intervjuar två grupper av unga vuxna för att skapa en bild av deras liv. Den ena gruppen består av döva, med eller utan cochleaimplantat, och den andra av unga med adhd. Det handlar om att samla in dokument från skola, habilitering, arbetsförmedling, föräldraföreningar och olika sociala nätverk.

– Vi vill analysera vad som format deras liv och vilka förutsättningar de fått inför vuxenlivet. Vi ska bland annat se om det finns skillnader mellan könen, säger Sangeeta Bagga-Gupta.

Det tredje delprojektet är att identifiera framgångsfaktorer, hur en lyckad övergång till vuxenlivet kan gå till för unga med funktionshinder och särskilt de med adhd och dövhet. Detta ska ske genom analyser av svenska och internationella studier samt databaser.

Forskarna riktar resultatet  till skolor, habiliteringen och myndigheter som Specialskolemyndigheten, Skolverket och Arbetsförmedlingen. Sangeeta Bagga-Gupta genomför forskningen i samarbete med Eva Hjörne och Ernst D. Thoutenhoofd vid Göteborgs universitet, och Gulia Messina Dahlberg vid Högskolan i Jönköping.

Annons