Nästa artikel

Örebro föreslås få en ny inriktning på riksgymnasiet för elever med grav språkstörning som ska heta RGS. Det framgår av en utredning som har lämnats till utbildningsminister Gustav Fridolin.

I Örebro finns sedan länge RGD/RGH - Riksgymnasiet för döva respektive Hörselskadade. Nu föreslås en ny inriktning – RGS, Riksgymnasiet för språkstörning, det skriver Nerikes Allehanda.

I utredningen som lämnats till utbildningsminister Gustav Fridolin beräknar man att det finns omkring 10 000 elever i grund- och gymnasieskolan som har en grav språkstörning. Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk och göra sig förstådd med språk. Problemen är av sådan omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar.

Utredningen föreslår också en reglering i skollagen som ger skolhuvudmän rätt att utforma särskilt anpassade kommunikativa miljöer, SAK-miljöer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Annons