Nästa artikel

Nu finns en ny skrift från Spsm som beskriver vad språkstörning innebär, och hur man kan anpassa undervisningen till barn som har funktionsnedsättningen.

SPSMs nya informationsmaterial Arbeta med språkstörning i förskola och skola ska bidra till förståelse och ge tips om hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar för barn och elever som har språkstörning.

– Det har inte funnits något tryckt material samtidigt som efterfrågan är stor. Det finns ett behov av en skrift som enkelt och överskådligt beskriver vad en språkstörning är och hur lärare och förskollärare kan anpassa undervisningen, säger Pia-Lotta Sahlström, chef för resurscenter tal och språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten i ett pressmeddelande.

Skriften riktar sig i första hand till skolpersonal och andra yrkesgrupper som möter barn som har funktionsnedsättningen grav språkstörning, men kommer också att kunna användas som informationsmaterial till vårdnadshavare. Materialet går att ladda ner gratis via Spsms sida.

Annons