Nästa artikel

En stor del av kvinnor med adhd kämpar med psykisk sjukdom, fysiska hälsoproblem, och fattigdom, enligt en studie från University of Toronto.

– Förekomsten av psykisk ohälsa bland kvinnor med adhd är oroväckande hög, där 46 procent allvarligt har övervägt självmord, 36 procent har generaliserat ångestsyndrom, 31 procent har egentlig depression, och 39 procent har någon gång under sitt liv missbruksproblem, säger Dr Esme Fuller-Thomson, vid fakulteten för socialt arbete och chef för Institutet för Life Course & Aging i ett pressmeddelande.

Självmordstankar och generaliserad ångest är fyra gånger så vanlig som hos kvinnor utan adhd, och depression och missbruk är dubbelt så vanligt hos kvinnor med adhd.

I undersökningen ingick 3 908 kanadensiska kvinnor i åldern 20 till 39 år, varav 107 rapporterade att de hade fått diagnosen adhd.

Insomnia var också vanligare hos kvinnor med adhd jämfört med dem utan adhd (43,9 procent respektive 12,2 procent) som rökning (41 procent respektive 22 procent).

– Tyvärr ger vår studie inte svar på varför kvinnor med adhd är så sårbara, säger Esme Fuller-Thomson.

Annons