Nästa artikel

2017 beräknas ett nytt masterprogram med inriktning på Autismspektrumtillstånd och TBA starta vid Stockholms universitet.

På grund av generellt bristande kunskaper hos yrkesverksamma inom förskola och skola om autismspektrumtillstånd (AST), evidensbaserad praktik och tillämpad beteendeanalys (TBA) har Psykologiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholm universitet påbörjat ett fördjupat utvecklingssamarbete kring AST-frågor. Målet är att utveckla ett masterprogram som beräknas starta 2017. Programmet ska möta samhällets behov av "Scientist-practitioners".

 

Annons