Nästa artikel

Orbitofrontal cortex. Så heter den del av hjärnan som är involverad i depression, visar ny forskning.

Forskarna har genomfört en skanning av hjärnan på totalt 900 personer, varav ungefär hälften var diagnostiserade med depression medan resten fungerade som kontrollgrupp. Resultatet av skanningen visar att depression är kopplat till två partier – den mediala OFC och den laterala OFC  – i hjärnområdet orbitofrontal cortex, som bestämmer förväntan och beslutsfattande, enligt tidningen Dagens Hälsa. Forskarna fann också att deltagarna med depression hade svagare kopplingar mellan mediala OFC (som aktiveras vid belöning) och hjärnans minnessystem.

Forskarna menar att de genom studien har lyckats lokalisera rötterna till depression och att resultatet skapar nya möjligheter för bättre terapeutiska behandlingar, enligt Dagens Hälsa.

Kategorier: 
Forskning
Annons