Nästa artikel

Sensomotoriska svårigheter är en mångfacetterad funktionsnedsättning som drabbar både barn och vuxna. En ny studie visar nu att även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning, skriver Läkartidningen.

Många av dem som diagnostiseras med adhd eller aspergers syndrom har även sensomotoriska svårigheter, och problemet finns även hos barn och unga utan neuropsykiatrisk diagnos.

Den aktuella studien undersökte möjligheten att integrera vissa primära reflexer hos vuxna som diagnostiserats med sensomotoriska svårigheter, i jämförelse med barn och unga. I studien deltog 14 vuxna med en genomsnittsålder på 35 år, samt 100 ungdomar mellan 11–17 år som utgjorde referensgrupp. Samtliga 114 deltagare genomgick identisk sensomotorisk träningsterapi, i form av Retraining for Balance, i kombination med 15 minuters egen träning hemma varje dag.

Efter cirka tre års träning visade deltagarna i båda grupperna signifikanta sensomotoriska förbättringar med bara små skillnader. Studien visar att både barn och vuxna som diagnostiserats med sensomotorisk störning, kan använda samma behandlingsmetod. Det konstateras också att sensomotoriska problem under barndomen bör åtgärdas så tidigt som möjligt, även om det går att förbättra senare i livet.

Läs mer Läkartidningen

Annons