Nästa artikel

  • Marie Elvin har skapat en skala som kan användas vid utredning och behandling av autism.

Premium En ny skala ska hjälpa vuxna personer med autismspektrumtillstånd till ökad självkännedom och att kunna anpassa miljön på bästa sätt för de personliga behoven. I sin färska doktorsavhandling presenterar forskaren och psykologen Marie Elvin verktyget som mäter reaktioner på sinnesintryck från omgivningen.

I sitt arbete som psykolog inom vuxenpsykiatrin i Örebro län har Marie Elvin saknat ett tydligt verktyg att utgå ifrån när hon gör utredningar på personer med autismspektrumtillstånd. – Det finns andra, mer allmänna, skalor för sensoriska reaktioner. Men ingen för vuxna som är baserad på den här gruppens egna beskrivningar, säger Marie Elvin, som också forskar i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.   Mäter ovanliga reaktioner Marie Elvin bestämde sig för att själv

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons