Nästa artikel

  • Åsa Vikman är aktuell med en handbok för högkänsliga och driver också ett Instagramkonto om högkänslighet med fler än 150 000 följare.

Premium De behöver mer tid på sig att smälta sinnesintryck, lägger ofta märke till detaljer och är känsliga för stämningar i sociala situationer. Det är tre vanliga kännetecken vid högkänslighet, ett personlighetsdrag som finns hos ungefär en tredjedel av befolkningen. Special Nest intervjuar Åsa Vikman som är aktuell med en bok om hur högkänsliga kan nyttja de styrkor och hantera de utmaningar som draget för med sig.

Högkänslighet kallas för ”Highly sensitive persons” (HSP) på engelska och är inte en formell medicinsk diagnos, utan ett medfött temperaments- och personlighetsdrag som finns hos uppskattningsvis 30 procent av befolkningen. Den amerikanska psykoterapeuten Elaine N. Aron har myntat begreppet högkänslighet, som inom den vetenskapliga världen också kallas för ”sensorisk bearbetningskänslighet”. Högkänsliga personer anses födas med ett nervsystem som är känsligare än hos ge

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons