Nästa artikel

  • När vi blir medvetna om vilka mekanismer i hjärnan som ligger bakom våra beteenden skapar det en större trygghet. Vi blir säkrare i det mänskliga samspelet – därför att vi förstår vad det är som sker.

  • Beteendevetaren Lena Skogholm har skrivit boken "Bemötandekoden" där hon med stöd av modern hjärnforskning hjälper oss att förstå vilka mekanismer som ligger bakom våra reaktioner och handlingar.

Premium Med stöd av modern hjärnforskning guidar beteendevetaren Lena Skogholm oss i det mänskliga samspelet i boken "Bemötandekoden - konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv". När vi lär oss att förstå vilka mekanismer som ligger bakom våra reaktioner och handlingar blir det lättare att bemöta varandra på ett konstruktivt sätt.

En läsare hörde nyligen av sig till Lena Skogholm och berättade att hon kände igen sig i mycket av det som står i "Bemötandekoden" och att hon hade noterat i en konflikt med sitt barn att det var "reptilhjärnan" som aktiverades. För Lena betyder det mycket att hon får vara med och bidra till en medvetenhet om vad som händer i hjärnan när vi agerar på olika sätt. – När jag får kommentarer som visar att föräldrar blir uppmärksamma på hur de handlar tack vare boken blir jag a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons