Nästa artikel

Nu föreslås bättre möjligheter till screening och utredning av adhd i hela Kriminalvården.

Special Nest har tidigare skrivit om studien som banade väg för adhd-behandling i kriminalvården, och att förekomsten av adhd är tio gånger så vanlig (upp emot fyrtio procent) inne på Norrtäljeanstalten som ute i samhället.

Det är ett av två projekt som gjort att Kriminalvården ökat antalet utredningar av adhd bland dem som dömts till fängelse. Nu föreslås bättre möjligheter till screening och utredning av adhd i hela Kriminalvården. Det rapporterar Sveriges radio.

– Tillsammans har de här projekten tredubblat utredningarna hos oss på Kriminalvården, säger projektledaren Anna Simonsson till Sveriges radio. Samtidigt har de ju bara genomförts i två regioner, så vi har ett förslag på att göra det till en nationell utredningsrutin. Det ska tas beslut under våren. I så fall så kommer det införas som en gemensam rutin i hela landet.

Under 2015 genomfördes 197 utredningar i projekten, jämfört med 107 i Kriminalvårdens ordinarie verksamhet.

Tidigare har Kriminalvården fått kritik både för att ha utrett för få personer och för att det varit skiftande kvalité på de utredningar man gjort. Bedömningar utifrån den forskning som finns är att det kan vara så många som en fjärdedel av de intagna i svensk kriminalvård som har adhd. Forskningen visar också att adhd kan vara en riskfaktor för kriminalitet.

Projektledare Anna Simonsson tycker att arbetsmetoden nu bör införas i hela landet.

– Dels är det ju att fler klienter med adhd kan få hjälp, att vi fångar upp fler om vi kan sprida det även till andra regioner, dels är det också utifrån att vi vet att arbetsmetoden kan ha en effekt på att minska återfall i brott så kan den också ha en effekt när det gäller det, säger hon.

Annons