Nästa artikel

Under två år ska statliga arbetsgivare erbjuda praktikplatser åt bland annat personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Genom att tillhöra en arbetsplats med kollegor och arbetsuppgifter ska praktiken ge en inblick i hur det är att arbeta statligt.

Under åren 2016-2018 tar svenska arbetsgivare emot nyanlända och personer med en funktionsnedsättning som innebär nedatt arbetsförmåga. Praktiken innebär att man inte är anställd och därför skiljer sig formen en del jämfört med andra på arbetsplatsen. Det innebär exempelvis att praktiken oftast inte är heltid och att man har stöd av en handledare.

Den som är intresserad av att söka en praktikplats kan vända sig till arbetsförmedlingen eller direkt till den arbetsgivare som annonserar om praktikplatser. Ersättning betalas ut av Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons