Nästa artikel

  • "Det är inte ödesmättat att få en depressionsdiagnos i tidig ålder, men depression är å andra sidan en svår sjukdom som ska tas på allvar. Barnet behöver få stöd och hjälp direkt, och inte att depressionen bortförklaras", säger Lars Häggström.

  • Lars Häggström är specialistläkare i psykiatri, grundare av den Halmstadbaserade öppenvårdsmottagningen Affecta och författare till böcker om depression.

Premium Många ungdomar brottas idag med psykisk ohälsa, exempelvis depression och ångestproblematik. Men även barn före puberteten kan drabbas av dessa tillstånd. Special Nest intervjuar specialistläkaren i psykiatri tillika författaren Lars Häggström om depression bland yngre barn och vilka symptom som man bör vara vaksam på.

De senaste åren har psykisk ohälsa bland ungdomar fått allt mer uppmärksamhet. Tv-program har gjorts, tidningsartiklar skrivits och rapporter publicerats. Av en undersökning från Folkhälsomyndigheten framkommer att andelen unga (13-15 år) som uppger att de har återkommande psykosomatiska symptom har fördubblats mellan 1985 och 2014. Tänkbara orsaker till denna dystra utveckling är bland annat högre krav och mer stress i skolan samt en större medvetenhet hos ungdomar om en tuffare a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons