Nästa artikel

Nästan var femte svensk har någon gång fått diagnosen depression, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar om denna uppmärksammade folksjukdom. Här är några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Sex Special Nest-texter om depression:

"Hjärnstimulering vid depression": Detta är ett reportage om repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS), en relativt ny behandlingsmetod för vuxna personer med medelsvår till svår depression.

"Samsjuklighet hos deprimerade missas ofta av vården": Här berättar vi om en svensk studie som visar att dagens depressionsutredningar ofta missar att fånga upp andra diagnoser såsom ångestsjukdomar och personlighetssyndrom, men även adhd.

"Ny behandling testas mot tonårsdepression": Detta är en artikel om en större studie av en yogainspirerad gruppbehandling avsedd för tonåringar som är drabbade av depression.

"Viktigt att depression hos yngre upptäcks": En intervju med specialistläkaren i psykiatri, Lars Häggström, om depression bland yngre barn och vilka symptom som man bör vara vaksam på.

"Läkarnas verktygslåda är medicin och sjukskrivning": Här intervjuar vi företrädare för Gustavbergs vårdcentral som de senaste åren har anställt flera psykologer och kuratorer för att kunna ge bättre vård till patienter som är drabbade av exempelvis depression, ångest, stress och sömnsvårigheter.

"Studie av depressionens långsiktiga förlopp": Detta är en kort text om en svensk uppföljningsstudie där forskarna har studerat långtidsförloppet av djup depression med fokus på suicidalitet.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons