Nästa artikel

Missade du Maria Bühler föreläsning om flickor med autism och adhd? Föreläsningen finns inspelad och du kan få tillgång till den som Special Nest prenumerant. Mejla till live@specialnest.se vid intresse! Pojkar med adhd och autism får generellt diagnos och stöd tidigare medan flickor med samma underliggande svårigheter/problematik utreds senare. Flickor har ofta levt med ångest och psykisk ohälsa i flera år och har ofta utvecklat komplexa problem innan de upptäcks. Detta är något som psykolog Maria Bühler har uppmärksammat i sin nya bok ”Flickor med autism och adhd”. Special Nest har bjudit in psykolog Maria Bühler till en miniföreläsning för att ge inspiration till att lära sig mer om flickor med autism och adhd.

När: Torsdagen den 10:e december, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till personal inom skola, men de som är intresserade är välkomna.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 9 december.

Annons