Nästa artikel

Många personer med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd behöver vård och stöd från flera håll. Här kan en samordnad individuell plan (SIP) underlätta, men många har istället upplevt en papperskvarn med mycket snack och lite verkstad. Special Nest har bjudit in socionomerna Fanny Eklund och Sanna Halfdan för att ge en kort inspirations föreläsning utifrån sin nya handbok som kan ge SIP-mötena ett lyft.

När: Torsdagen den 9 december, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig professionella exempelvis socionomer eller personal inom skolans elevhälsoteam. Men alla intresserade är välkomna.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 8 december

Annons