Nästa artikel

Nu finns en ny möjlighet för elever att utvärdera hur de upplever en lektion i skolan. Den nya appen ”Rate it” ger eleverna möjlighet att enkelt, med hjälp av smileys, visa vad de känner efter lektionens slut.

Har du som lärare känt att det är svårt att ta reda på vad eleverna tycker om lektionerna, eller kanske vad deras föräldrar tycker om föräldramöten? Som en lösning på det här finns nu appen ”Rate it” där man smidigt kan utvärdera lektionen eller mötet. Genom tydliga smileys som signalerar en känsla kan den svarande enkelt välja den sinnesstämning som bäst matchar upplevelsen.

Tanken har varit att ta fram en app med få instruktioner som är enkel och tydlig – en app som passar alla och inte bara de som har digital vana. I arbetet med appen har IKT-sidan agerat bollplank. Sidan drivs av Tove Andersson, legitimerad grundskollärare som numera arbetar med frågor som rör IKT, Informations- och kommunikationsteknik, i Lysekils kommun.

”Min tanke och önskan har varit att eleverna eller vårdnadshavarna enkelt ska kunna klicka i hur de upplevde lektionen eller mötet på vägen ut ur klassrummet”, skriver Tove Andersson på Iktsidan.com.

Hon har också haft en önskan om att den som svarar inte ska bli påverkad av hur andra väljer att svara.

”Jag vill inte att man som svarande ska se vad föregående svarat eller hur statistiken ser ut förrän det är klart och alla svarat så att man inte blir påverkad. En förhoppning om att man svarar mer ärligt då.”

Appen kostar 10 kronor.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons