Nästa artikel

Anne är legitimerad lärare och har arbetat i 20 år. Hon menar att det är svårare att vara lärare idag med stökigare klasser, barn med större svårigheter och föräldrar som inte förstår arbetssituationen.

Anne är ett fingerat namn. Hon vill vara anonym med respekt för sina arbetsgivare, sina elever och deras vårdnadshavare.

– Jag tycker att det är en större utmaning att arbeta i skolan idag än för 20 år sedan då jag började arbeta som lärare.

Anne arbetar i en lågstadieklass, där flera av barnen har neuropsykiatriska diagnoser. Hon har under åren sett en förändring i skolan.

– Jag älskar att vara lärare. Det gör nog de flesta lärare, annars hade de inte blivit lärare men förutsättningarna är inte desamma som då jag började.

Hon menar att det tidigare varit fler vuxna på lågstadiet, att det varit mer strukturerat och tryggt för eleverna.

– Då var det ofta först på mellanstadiet det visade sig om en elev hade svårigheter men nu upptäcker jag dem redan i ettan.

Anne upplever att barn generellt är stökigare idag. Att de är vana att snabbt få respons, ses och bekräftas.

– Det är svårt att tillgodose i en klass med 28 elever och bekräfta dem i stunden. Man måste kunna vänta.

Hon ser också en skillnad i hur föräldrar ser på sina barn. Att de inte ser eleven som en del av en grupp, utan istället fokuserar på den enskilda personen, vilket blir ett svårt arbete för läraren.

– Vi har få resurser, det måste föräldrar också förstå. Vi måste samarbeta. Min huvuduppgift som klasslärare måste få vara att fokusera på gruppen, inte på en enskild elev. Gruppen måste fungera, får jag den att fungera så frigörs tid till de som har behov en till en och de får en förutsättning. Men fungerar inte gruppen, är den stökig, så har de inte en chans.

 

Frustration ledde till förändring
I perioder har Anne känt enorm frustration över den ständiga stressen över att inte kunna tillgodose allas individuella behov.

– Det passar inte mig att vara arg. Jag vill inte vara det. Jag förstod efter ett tag att jag måste försöka förändra mitt sätt att arbeta.

Hon började tydliggöra och klargöra vad hon förväntade sig av eleverna och hur hon ville ha det i klassrummet.

– Jag tänkte att de inte alls kunde föreställa sig. Att de inte ens visste att de skulle sitta på stolen och så började jag där.  ”Nu vill jag att alla sitter stilla på sin stol, det gör man så här…” Jag tog inget för givet. Visst var det ju så att de flesta visste hur man sitter på stolen men jag analyserade mig själv och tänkte att om jag inte har sagt det så kan jag inte heller förvänta mig det av barnen.

Hon blev övertydlig i sitt sätt mot barnen.

– Hade jag till exempel inte sagt att de inte fick vässa pennan flera gånger på lektionen så var det hos mig det felet låg. Inte hos barnet. Så jag började då förklara det också och så fortgick det. Jag kunde inte förutse allt men jag utvärderade situationerna efter hand.

Eleverna fick också massor med beröm för sina beteenden, samtidigt som hon försökte ignorera beteenden som inte förväntades.

– Jag hade en elevassistent i klassen och vi bollade tillsammans så barnen hörde ”tänk vilket fint led de står på nu, jag är alldeles imponerad. Är inte du…”. Otroligt överdrivet, med hela ansiktet och kroppen. Jag tänkte att jag måste få gruppen som helhet att fungera, då kommer de som sticker ut att se och lära sig följa. Men jag hade inte någon direkt plan, utan jag märkte snabbt att det här fungerade så mycket bättre än tillsägelser och att vara arg.

För Anne gjorde det en stor skillnad, både för henne som lärare och för elevernas arbetsmiljö.

– Det blir lugnt då barnen vet vad som förväntas. Man behöver vara tydlig med vad som förväntas och var de har mig och vad jag vill. Jag har ju förstått nu att det här är evidensbaserat, men det visste jag inte då. Men nu kan jag nästan säga att det är evidensbaserat av mig med.

Annes 5 råd till lärare

  1. Satsa på klassen. Fokusera på det positiva. Tydliggör mål och syften. Är det stökigt så se till att få struktur på klassen.
  2. Var tydlig mot skolledningen och berätta att du behöver hjälp. Ställ krav. Föräldrar som mailar dig om saker som du inte kan styra över bör gå direkt till din närmsta chef. Skala bort det som du inte kan rå över och tydliggör ditt uppdrag.  t ex resursfördelning eller individstöd av enskild resurs kan du säga ska gå direkt till de som bestämmer i den frågan. Det gör inte du som lärare. Är det något som rör dig som lärare kan chefen istället ta kontakt med dig.
  3. Använd dig av de resurser du har till ditt förfogande. Fördela ansvarsuppgifter och låt respektive professionalitet ansvara för sitt område.
  4. Var snäll med dig själv. Du gör det bästa du kan. Du kan behöva fokusera på det positiva även mot dig själv. Du har rätt till din rast och behöver den. Det är återhämtning och då behöver eleverna lära sig respektera det och vända sig till andra.
  5. Tydliggör. Skriv, rita och visualisera för eleverna så att de minns. Prata inte bara.  Låt det blir rutiner i klassrummet. Börja och avsluta lika. Sätt ett arbetssätt åt gången.  Repetera och låt det som fungerar återkomma. Det skapar trygghet. Låt dem arbeta vid sin bänk hela år ett så det sitter innan du för in grupparbeten. Och när du för in grupparbeten så starta med tydliga uppdrag.

 

 

Annes 4 råd till föräldrar

  1. Alliera dig med läraren. Och med rektorn. Du kan gå högre upp i hierarkin. Börja med läraren och arbeta dig vidare. Vi gör det tillsammans. Blir det bra för läraren så är det bra för barnen och då blir det bra för alla. Försök tänka att ni är ett team som gör det bösta för barnet. Blir det bra i gruppen så blir det också bra för det enskilda barnet.
  2. Lärare vill barns bästa. De har valt ett uppdrag och jobb för att de tycker om barn och vill se dem utvecklas i positiv riktning.
  3. En lärare har ett uppdrag, det måste respekteras och uppgifter utanför uppdraget kan behöva tas med skolledningen. Läraren ska fokusera på att undervisningen blir så bra för alla.
  4. Det går inte alltid ihop. Lärare kan inte på samma minut möta barn vid ingången, hjälpa någon på toaletten, ge enskilt stöd, klä på ett barn och samtidigt undervisa gruppen.
Annons