Nästa artikel

Kränkningar och mobbning bland elever inträffar dagligen i den svenska skolan. Drygt var fjärde elev i årskurs 3-9 upplever att de har blivit kränkta av en annan elev under det senaste året, och drygt tio procent uppger att de har blivit utsatta för mobbning, enligt den senaste "Friendsrapporten" som vid skolstarten varje år ges ut av antimobbningorganisationen Friends. Av rapporten framkommer också att elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd löper större risk att drabbas av mobbning. Här kommer tre Special Nest-artiklar om detta viktiga ämne.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om npf och mobbning: 

"Jag bevisade att profetian var falsk": Lena Petersson drabbades av mobbning och utanförskap i skolan. Här intervjuar vi henne om den självbiografiska boken Hon verkar vara mycket ensam.

"Minskad mobbning med KiVa": En artikel om antimobbningsprogrammet Kiva som kännetecknas av regelbundna utvärderingar, löpande dokumentation och aktivt arbete ihop med eleverna.

"Jag har tydliga drag av posttraumatisk stress": Här är en öppenhjärtig intervju med Andreas Lindblom. Han mobbades som tonåring och kämpar ännu med ärren från kränkningarna.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons