Nästa artikel

Sajten diskuteradelaktighet.se vill lyfta frågan om delaktighet. Att få vara med och besluta om sitt liv är en rättighet för alla.

Forskning har visat att barn redan vid tidig ålder kan delta i planering och beslut av åtgärder som påverkar den egna vardagen. Genom att få vara delaktiga i planeringen och bli bekräftad utvecklar barn och ungdomar en skicklighet i att påverka sitt eget liv och sina behov. Det är viktigt för alla barn, men extra viktig för barn och unga med funktionsnedsättning eftersom de träffar många personer genom olika stödformer.

Sajten diskuteradelaktighet.se ställer frågan vad som händer om man låter barn och ungdomar med funktionsnedsättning vara med och utforma det stöd de får av samhället.

Här presenteras filmer som kan vara en utgångspunkt för samtal om hur barns och ungdomars kunskap kan bidra till effektivare samhällsstöd.

På sidan förklaras vilken rätt barnet har till delaktighet genom LSS, socialtjänstlag, skollag och föräldrabalken samt en modell som kan fungera som stöd i arbetet för att mäta och utveckla barnets delaktighet.

Annons