Nästa artikel

Hur ser arbets- och försörjningssituationen ut för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Riksförbundet Attention har tillsammans med Trygg-Hansa genomfört en enkätundersökning, och resultatet presenteras nu i en ny rapport.

Rapporten visar att många personer med npf upplever svårigheter på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om bemötandet på arbetsplatsen och i stödet från myndigheter och andra aktörer som ska hjälpa målgruppen in på arbetsmarknaden.

Vid sidan av hur det ser ut med arbets- och försörjningssituationen har man även ställt frågor om samhällets stöd. Svaren visar att stödet i dag är otillräckligt för att personer med npf i högre utsträckning ska kunna få och behålla ett arbete – och att ett bättre bemötande skulle förbättra arbetsmöjligheterna.

Rapporten är ett är ett led i intresseorganisation Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons