Nästa artikel

Skolinspektionen har undersökt skolors arbete med extra anpassningar och presenterar resultatet i en ny rapport. Endast tre av de femton skolor som granskades klarade sig utan anmärkning.

Skolinspektionen har undersökt hur skolan jobbar med extra anpassningar genom att följa två-fyra elever på 15 olika skolor. Endast tre av skolorna blev utan anmärkning.

– Det behövs helhetstänk och rektorer som kliver fram. Ingen quick fix utan i stället att man stannar upp och tänker efter vad som bör göras för att det här ska bli bra, säger Ulf Pantzare, projektledare på Skolinspektionen, till tidningen Specialpedagogik.

Det som framför allt brister på många skolor är kopplingen mellan olika typer av personal, som lärare, specialpedagoger och personal inom elevhälsan. När insatser sätts in för snabbt får inte alla möjlighet att delta i besluten om vad eleven behöver ordentligt. Man kunde också se att uppföljningen av insatta åtgärder var bristfällig.

Rapporten bygger på en kvalitativ undersökning och resultatet gäller de undersökta skolorna, men det är troligt att flera skolor i landet har liknande problem.

Kategorier: 
Skola
Annons