Nästa artikel

  • "Ofta tillskriver man problemet till verksamheten, att barnen bullrar och har för livliga aktiviteter. Medan det i själva verket är lokalerna som är för dåliga", säger Håkan Bergkvist på SPSM.

  • Håkan Bergkvist är samordnare auditiv miljö vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Premium Elever med neuropsykiatriska diagnoser har extra stort behov av tystare skolor. Trots kartläggningar och miljardsatsning från regeringen brottas de svenska skolorna med höga ljudnivåer.

Bullret i skolan är ingen nyhet. Snarare är det få arbetsmiljöproblem som är så undersökta och kartlagda som stökiga matsalar, tjattrande elever och skramlande skolbänkar. Priset för allt oväsen är högt: stressreaktioner, mental trötthet, huvudvärk, vantrivsel och sämre skolresultat. – Dåliga ljudmiljöer gör att man tvingas prata högre, vilket leder till en ond spiral där ljudnivåerna trissas uppåt. Det blir en kognitiv belastning för eleverna. Det blir svårare att fok

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons