Nästa artikel

  • Fysioterapeuten Anna Dubergs avhandling om dansintervention visar att kravlös dans och rörelse kan stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor med stressrelaterade besvär.

  • "Jag är glad och stolt över att dansprojektet faktiskt är ett exempel på forskning som har blivit verklighet", säger Anna Duberg.

Premium Regelbunden rörelseglädje i form av dans kan konkurrera ut negativa tankemönster och stärka självtilliten. Detta konstateras i Anna Dubergs avhandling om dansintervention för unga tjejer som är drabbade av psykisk ohälsa.

Nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär är dubbelt så vanligt bland tonårstjejer som bland tonårskillar. Fysioterapeuten Anna Dubergs avhandling om dansintervention visar att dans kan stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor med stressrelaterade besvär om den är i en kravlös och stöttande miljö. – Som en flicka sa, ”om du inte hade sagt att det här bara var för min egen skull och att jag inte behöver vara på topp varje gång, så hade jag aldrig kommit tillbaka”, berättar A

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons