Nästa artikel

  • Genrebild. Intensiv läsning pågår.

  • "Olika bokformat passar olika personer så jag tycker inte att vi behöver rangordna formaten", säger forskaren Elisa Tattersall Wallin.

  • Natalia Kucirkova är professor i lärande och utveckling i tidig barndom vid Stavangers universitet i Norge.

Premium Marknaden för digitala böcker växer snabbt. Samtidigt visar en ny forskningsrapport att e-böcker som har olika extrafunktioner i vissa fall kan vara mer gynnsamma för barns ordinlärning och berättelseförståelse än tryckta böcker. Special Nest har intervjuat två forskare i ämnet. ”Det är viktigt att barn får läsa i olika bokformat eftersom många hittar läsglädjen via digitala böcker”, säger doktoranden Elisa Tattersall Wallin.

De senaste åren har de digitala böckerna blivit allt mer populära. Enligt en rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen stod de digitala böckerna under 2019 för närmare hälften av den totala bokförsäljningen i Sverige, räknat i antalet konsumerade exemplar. Digitala böcker kommer i flera skepnader, exempelvis ljudböcker som man lyssnar på eller text- och bildbaserade e-böcker som går att läsa på mobiltelefon, dator eller läsplatta. E-böcker på l

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons