Nästa artikel

  • ”Barn utvecklas bättre, både fysiskt och mentalt, när det finns buskar att krypa in i, träd att klättra i och snödrivor att leka i. Iordningställda lekplatser ger inte samma resultat”, säger Patrik Grahn på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Premium Barn som får bygga kojor och leka ute bland buskar och träd blir mer koncentrerade och mindre stressade och får dessutom bättre balans och motorik. Naturens hälsofrämjande effekter är starka även hos vuxna. Det visar forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Omfattande studier på förskolemiljöer och förskolebarn runtom i Sverige talar sitt tydliga språk: de barn som får leka i en stimulerande utemiljö med grönska och gömslen där de kan hitta grenar och insekter, har betydligt bättre koncentrationsförmåga, motorik, starkare armar och händer, större flexibilitet i kroppen och är mindre stressade jämfört med barn som går på förskolor med en ”tråkigare” utemiljö. Patrik Grahn är professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i A

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons