Nästa artikel

  • Malene Thygesen är forskare vid Århus universitet i Danmark och studerar miljöns inverkan på bland annat adhd, autism och astma.

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium En dansk studie har hittat ett samband mellan adhd-diagnoser och småbarnsår som har tillbringats i en betongdjungel med låga nivåer av grönska. Forskaren Malene Thygesen menar att det sällan är en dålig idé att vistas i naturen, men att resultatet inte ska tolkas som en anledning att genast evakuera till landsbygden. ”Avsaknad av grönområden är bara en möjlig faktor, inte något som orsakar adhd”, säger hon till Special Nest.

När pandemin slog till fick den svenska naturen en sällan skådad renässans. Forskningen som pekar på naturens lindrande effekter för adhd kan därmed vara som ljuv musik för många öron. I december publicerades en stor dansk studie som undersökte om barn löper mindre risk att utveckla adhd om de bor nära grönska under de första levnadsåren. Svaret blev ja. – Om vi ska förenkla de statistiska fynden, så kan man säga att det fanns ett samband mellan låga nivåer av grönska och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons