Nästa artikel

  • "Baserat på en försiktig studie har vi räknat ut att luftföroreningarna skulle kunna vara bidragande orsak till 23 procent av alla autismfall. Det är en inte försumbar risk. Samtidigt ska man vara väldigt försiktig med slutsatserna för att inte skrämma folk", säger Ebba Malmqvist, doktor i miljömedicin vid Lunds universitet.

Premium Luftföroreningar ökar sannolikheten för autism. Det är resultatet av nya forskningsstudier, en dansk och en kinesisk, som publicerats under hösten 2018. "Den mesta forskningen pekar åt samma håll", säger Ebba Malmqvist, doktor i miljömedicin vid Lunds universitet, till Special Nest.

Att luftföroreningar påverkar oss människor kommer kanske inte som någon nyhet, särskilt inte efter de senaste årens debatt om dieselavgaser i städer. Men hur mycket vi påverkas, och på vilket sätt, är frågor som forskare världen över kämpar för att svara på. Forskare har intresserat sig för flera olika föroreningar: Kvävedioxid och svaveldioxid är två exempel. En typ av föroreningar som fått mycket uppmärksamhet är så kallade luftburna partiklar, vilka är så små at

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons