Nästa artikel

Premium Med hjälp av en ny metod kan forskare mäta hjärnaktivitet kopplad till socialt samspel hos personer med autismspektrumtillstånd. En magnetkamera som registrerar aktiviteten i hjärnan kan göra det lättare att följa upp olika typer av behandling och se hur varje enskild individ utvecklas socialt.

Vid det här laget har Malin Björnsdotter en gedigen erfarenhet av forskning inom hjärnavbildning, hjärnröntgen, och för fem år sedan fick hon en efterlängtad möjlighet att utforska hur den kunskapen kan tillämpas inom psykiatrin. – Innan dess hade jag bara jobbat med att försöka förstå hur den normalutvecklade hjärnan fungerar. Nu vill jag använda min kunskap om hjärnan för att kunna hjälpa barn med autismspektrumtillstånd, säger Malin Björnsdotter, hjärnforskare vid Sah

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons