Nästa artikel

Forskare har undersökt hjärnorna på barn för att ta reda på vad uppförandestörning kan bero på. De fann att barn med uppförandestörning har mindre volym grå substans.

Beteendestörningar hos barn kan kopplas till skillnad i hjärnans grå substans, alltså den del av hjärnan där bearbetning av information sker. Detta enligt en undersökning presenterad i JAMA Psychiatry.

Totalt har forskarna undersökt 394 barn och ungdomar med beteende- och uppförandestörning samt 350 jämnåriga utan sådan störning. De fann att barn med uppförandestörning har mindre volym grå substans än barn utan uppförandestörning.

Det tror de skulle kunna påverka funktioner som emotionell reglering, empati och beslutsfattande, men huruvida de faktiskt ligger bakom beteendestörningen är för tidigt att säga.

Annons