Nästa artikel

Problem att lära sig klockan, läsa av siffror och räkna ut grundläggande tal. Det är en kort sammanfattning av diagnosen dyskalkyli. Jämfört med forskningen kring dyslexi har kunskapen om dyskalkyli länge släpat efter. Men de senaste åren har diagnosen fått mer uppmärksamhet och forskningen har intensifierats. Personer med dyskalkyli har inte bara svårt att klara skolans kunskapsmål i matematik. De känner sig även ofta dumma och får en snedvriden självbild. Special Nest har tidigare skrivit flera artiklar om dyskalkyli. Här är 6 intressanta lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

6 Special Nest-artiklar som på olika sätt berör räknesvårigheter:

”Konstigt att dyskalkyli får så lite uppmärksamhet”​: Special Nest intervjuar logopeden Carina Ode som arbetar på logopedkliniken vid Danderyds sjukhus. Kliniken är störst i landet på dyskalkyliutredningar och tar emot patienter från hela Sverige.

"Forskaren om matematiksvårigheter: 'Har hamnat i skymundan'": Här intervjuas forskaren och matematikläraren Ingemar Karlsson om matematiksvårigheter.

"Vektor – appen som stärker elevens matematiska förmåga": Detta är en intervju med forskaren Torkel Klingberg som är en av skaparna bakom appen Vektor, ett hjälpmedel med fokus på matematik.

"Vi måste prata mer om matematik": Karin Camnert, matematiklärare tillika rektor på Lunaskolan i Stockholm, berättar om ett antal elevkategorier inom npf som på olika sätt har svårt för matematik.

"Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli": Här intervjuas logopeden Markus Björnström som har genomfört drygt 500 utredningar kring räknesvårigheter.

"Kunskapen om dyskalkyli är ojämn": Hur märker man som förälder att ens barn har matematiksvårigheter? Vi ställer frågan till Björn Adler som arrangerar kurser i dyskalkyli för pedagoger.

Kategorier: 
Skola
Annons