Nästa artikel

  • "Jag hoppas på att boken ska ge läsaren ökad förståelse för vad högfungerande autism kan innebära, men också på att den ska ge strategier för minskad stress i vardagen och bättre relationer", säger Katarina A. Sörngård som har arbetat som psykolog sedan början av 90-talet.

Premium Utveckla kommunikationen, underlätta relationerna och minska konflikterna. I Autismhandboken förmedlar psykologen Katarina A. Sörngård flera konkreta vardagsstrategier som läsaren kan använda för att försöka åstadkomma just detta. Special Nest har intervjuat henne.

44-åriga Eva bor i en större stad ihop med sin familj, vilken består av maken Anders, nioåriga dottern Ella och hunden Sixten. Eva, som är diagnostiserad med autismspektrumtillstånd, arbetar som veterinär och gillar att på fritiden träna och läsa på om sin hund. Hennes umgänge utanför familjen är begränsat. Allra helst umgås hon med familjen, eftersom hon finner det uttröttande att träffa nya människor. Maken Anders är dock mer socialt inriktad än Eva. Han känner sig bekymr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons