Nästa artikel

  • Cassandra Lawrence är ordförande för föreningen Shedo, vilket står för Self Harm and Eating Disorder Organisation.

Premium Nu har det skapats högspecialiserade vårdenheter för svårbehandlade ätstörningar och självskadebeteenden – vilket föreningen Shedo har arbetat för. Dess ordförande Cassandra Lawrence har erfarenhet av kombinationen ätstörningar, självskadebeteenden och npf. Hon vill att fler får syn på samsjukligheten, att de envisa myterna kring tillstånden begravs för gott och att kompetensen ökar hos yrkesverksamma som möter målgruppen.

Både ätstörningar och självskadebeteenden är vanligare hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Forskare har till exempel sett att adhd är en riskfaktor för självskadebeteenden bland tonårsflickor, och även noterat sämre prognos för personer som har både autism och anorexi (här finns mer läsning om sambanden). Cassandra Lawrence känner igen sig i bilden. – Jag växte upp med odiagnostiserad adhd – som så många kvinnor med adhd. Jag hade jättesvårt att hantera utmanin

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons