Nästa artikel

  • " Många barn har svårt för de stora grupperna", säger Anna Lorfalk om situationen på många förskolor.

  • Omslaget till den nya bilderboken.

Premium Förskolläraren Anna Lorfalk lade märke till att skildringarna av autism var närmast obefintliga i barnbokshyllan. Nu har hon skrivit barnboksserien "Autism inifrån" med målet att de yngsta barnen med autism ska bli sedda och förstådda, inte minst i förskolan. "Det är fascinerande hur vi kan uppleva världen på olika sätt – det finns så många detaljer vi neurotypiker aldrig lägger märke till", säger hon i en intervju med Special Nest.

Hej Anna! Vad fick dig att skriva en barnbokserie om autism? – De flesta böcker om autism är för vuxna som vill lära sig ren faktakunskap om problematiken. Det finns också viss skönlitteratur för vuxna i ämnet. För de små har jag inte kommit i kontakt med någon barnbok, det närmaste jag hittat är informationsbroschyrer. Mitt hjärta brinner lite extra för barn inom npf. Dels för att jag själv har barn med npf, dels för att jag har mött många barn i förskolans värld som oft

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons