Nästa artikel

Autism- och Aspergerförbundets ordförande Anne Lönnermark skrev en debattartikel i Aftonbladet efter att 14-åriga Josefins öde hade uppmärksammats medialt. Hon belyser bland annat den okunskap om autism som har bidragit till situationen som Josefin i dag befinner sig i.

Det handlar om en flicka, diagnostiserad med autism och adhd, som har placerats på 33 olika behandlings- och jourhem, utspridda på 21 orter, på 13 år. Första gången Josefin omhändertogs var hon drygt ett år och syftet var att hon skulle få en trygg miljö med stabila vuxna. I dag bor hon på socialpsykiatrins boende i Eskilstuna där huset har pansarglas och är säkerhetsanpassat.

I debattartikeln tar Anne Lönnermark upp att det bland annat är bristen på kunskap om autism som har lett fram till situationen Josefin befinner sig i:

”Bollandet mellan olika huvudmän är allvarligt i sig, men också den brist som vi i Autism- och Aspergerförbundet ofta möter, brist på kunskap om autism. Det gäller bl.a. inom socialtjänst, skola, psykiatri, rättsväsende och på HVB-hem."

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons