Nästa artikel

Den 25 november var den internationella kvinnodagen mot våld mot kvinnor. En dag initierad av FN för att skapa den större medvetenhet om att kvinno världen över utsätts för våld.

De Handikappades Riksförbund (DHR) valde på dagen att rikta sin uppmärksamhet mot de kvinnor med funktionsnedsättningar som utsätts för våld.

DHR skriver att de kräver att stat, myndigheter, kommuner tar ett större ansvar i frågan och att det krävs större tillgänglighet vad gäller skyddade boenden, där det finns kunskap och erfarenhet av att möta kvinnor med funktionsnedsättningar.

 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons