Nästa artikel

  • Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson är aktuella med nya böcker om metoden elevhälsomötet, som de utvecklade för tio år sedan.

  • Omslaget till en av böckerna om metoden elevhälsomötet.

Premium Bäst vore om elevhälsan och lärarna slapp släcka bränder och i stället kunde göra förebyggande insatser redan innan eleven har kommit i kläm. Ida Necovski, Maria Kempe Olsson och Anna Bengtsson är tillsammans aktuella med en ny handbok om deras metod elevhälsomötet, EHM. Målet är att skolor ska ta nya färska tag för ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Special Nest ringde upp pedagogerna.

Elevhälsan och lärarkollegiet är ibland kuggar som inte klaffar, i värsta fall har kuggarna knappt ens kontakt – på varsitt håll är skolans personal upptagna med att släcka bränder. Bäst vore såklart om bränderna aldrig uppstod, men hur kan man i tid fånga upp elever som riskerar att hamna på glid? Det var frågan som ställdes för tio år sedan när trion Maria Kempe Olsson, Ida Necovski och Anna Bengtsson var kollegor på Bergsjöskolan i Göteborg. – Vi såg ett behov av at

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons