Nästa artikel

  • "Rektorn har ett stort ansvar för att starta upp EHM", säger specialpedagogen Ida Necovski.

  • Omslaget till nya boken "Att leda och utveckla elevhälsa – med EHM som exempel", skriven av skolutvecklarna Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski.

Premium Hur fungerar elevhälsomötet, vilka är fallgroparna med detta arbetssätt och hur kan det gynna elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism? Special Nest intervjuar specialpedagogen Ida Necovski som är aktuell med boken ”Att leda och utveckla elevhälsa – med EHM som exempel”.

1. Vad är elevhälsomötet, EHM? – Elevhälsomötet är en strukturerad modell, en rutin för ett mötesforum där skolans olika professioner träffas. På EHM kan man diskutera klasser, individer men också organisationsfrågor, exempelvis hur resurser är fördelade på skolan. Det är viktigt att mötena sker regelbundet och att de följer mötesstrukturen för EHM, säger Ida Necovski när Special Nest ringer upp henne. 2. Hur kan det se ut i praktiken när man arbetar med elevhälsomöte

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons