Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Maria Lalouni är forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Premium Sedan tidigare är det känt att personer med självskadebeteenden generellt sett känner mindre smärta än andra. Enligt ny forskning från Karolinska Institutet kan detta bero på en mer aktiv och effektiv smärtreglering hos individer med självskadebeteende. ”Vår studie bidrar med en liten pusselbit till förklaringen om varför självskadebeteende uppstår”, säger forskaren Maria Lalouni till Special Nest.

De allra flesta människor försöker undvika smärta men somliga, inte minst ungdomar och unga vuxna, kan utveckla ett självskadebeteende som innebär att de medvetet skadar sig. Forskarvärlden försöker nu förstå varför självskadebeteenden uppkommer och varför smärtan i sig inte verkar vara tillräckligt avskräckande för att avstå från självskador. – Tidigare studier visar att personer med självskadebeteende har högre smärttrösklar och högre smärttolerans än personer uta

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons