Nästa artikel

  • Kaja Korošec är doktorand vid Kungliga Musikhögskolan och Karolinska Institutet. 

  • Genrebild. Mannen på bilden har inget att göra med texten.

Premium För vissa individer med autism kan musik vara ett särskilt viktigt verktyg för att kunna fokusera, hantera känslor, få kontakt med andra och klara av olika vardagsmiljöer. Detta framgår av en unik intervjustudie där autistiska individer har fått berätta om positiva och negativa erfarenheter av musik. Special Nest ringde upp Kaja Korošec, doktorand vid Kungliga Musikhögskolan och Karolinska Institutet.

Relationen mellan musik och autism har intresserat forskare i flera årtionden, inte minst gällande eventuella skillnader i musikaliska färdigheter mellan autistiska och neurotypiska personer. Få studier har däremot undersökt hur individer med autism lyssnar på och använder musik i vardagen, och vad den kan betyda för deras hälsa. – Det är en stor kunskapslucka som kan bygga på en föreställning om att autistiska personers åsikter är sekundära och inte värda att utforska. Därf

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons