Nästa artikel

Noll stimuli är inte mest avkopplande. Att vara tillsammans med de personer man gillar får hjärnan att vila. Det menar forskare från USA.

Länge har man trott att hjärnan vilar bäst där människan är ensam och utan stimuli.  Men forskaren James Coan och hans kollegor menar att hjärnan jobbar som minst när man har nära och kära omkring sig.

– Tillgången på sociala resurser verkar ha en energisparande funktion och är förmodligen en förutsättning för den mänskliga hjärnan, hävdar James Coan i Svenska Dagbladet.

Ju närmare relationer, desto mindre energi räknar hjärnan med att behöva använda. Forskarnas studier har visat att samspel, ömsesidigt beroende och gemensamma intressen får hjärnan att hushålla med energi som bäst. Håller man däremot någon okänd person i handen kvarstår vissa av hjärnans stressreaktioner.

Annons