Nästa artikel

  • Jenny Hartman är doktor i språkvetenskap vid Umeå universitet.

  • "Vi ser ett behov av att öka kunskapen om hur personer med autism kommunicerar om sina kroppsliga upplevelser", säger Jenny Hartman.

Premium Hur är det egentligen att handla i en matbutik för någon som har autism? Det är en av frågorna i en ny forskningsstudie som ska ta reda på hur vuxna med diagnosen beskriver sina kroppsliga upplevelser i olika vardagssituationer. För att delta i enkätundersökningen, klicka på länken i faktarutan under texten.

Att handla i en matbutik under rusningstid, gå på en stimmig restaurang eller besöka en välfylld biosalong. I en ny studie som genomförs vid Lunds universitet är syftet att undersöka hur vuxna personer med respektive utan autismspektrumdiagnos (ASD) beskriver sina kroppsliga upplevelser av sådana vardagssituationer. Det är sedan länge känt att de med autism kan ha en sensorisk över- och underkänslighet, vilket kan yttra sig genom att personen reagerar starkt och upplever obehag, oro

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons